„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“ Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.a kella16.00

Hanketeade

Sillamäe spordikompleks Kalev (asukohaga Sillamäe Kesk 30, reg.kood 75026804,
tel. 3924245, e-post: spordikompleks@gmail.com) teatab, et soovib sõlmida hankelepingu

„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis

Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 01.04.2020.a kuni 31.03.2021.a

Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.akella16.00.

Vastutav isik:

Nikolai Denissenkov, Spordikompleksi Kalev direktor

tel. +372 3924245 ja 52 48702

e-mail: spordikompleks@gmail.com

Hankedokumendid


„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis“ Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.a kella16.00

Hanketeade

Sillamäe spordikompleks Kalev (asukohaga Sillamäe Kesk 30, reg.kood 75026804,
tel. 3924245, e-post: spordikompleks@gmail.com) teatab, et soovib sõlmida hankelepingu

„Tehnilise valveteenus ja automaatse tulekahjusignalisatsiooni ja valveseadmestiku hooldamine ujulas ja spordikompleksis

Hankelepingu täitmise tähtpäevad: 01.04.2020.a kuni 31.03.2021.a

Pakkumuste esitamise tähtpäev: kuni 28.02.2020.akella16.00.

Vastutav isik:

Nikolai Denissenkov, Spordikompleksi Kalev direktor

tel. +372 3924245 ja 52 48702

e-mail: spordikompleks@gmail.com

Hankedokumendid


Kesk 30, Sillamäe Linn * ☎ + (372) 397 40 77 * spordikompleks@gmail.com