Sillamäe linnavalitsus ootab 1. novembriks 2021. a spordiorganisatsioonide taotlusi


Sillamäe linnavalitsus ootab 1. novembriks 2021. a spordiorganisatsioonide taotlusi järgmise kalendriaasta toetuste taotlemiseks 

Toetuse andmise eesmärk on arendada tervise- ja võistlusspordialast tegevust Sillamäe linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Sillamäe linna elanike, kes on toetuse osutamise aasta 1. jaanuariks vanuses 7 kuni 21 aastat (v.a iluvõimlemise spordiala, kus toetatakse elanikke vanuses 6 kuni 20 aastat), füüsiline areng. 

Toetust  eraldatakse ühe  spordiklubis osaleja kohta, kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas, maksimaalselt kahel spordialal osalemiseks.

Toetuse määramisel eelistatakse Sillamäe linna arengukavas määratletud spordialasid, lisaks arvestatakse konkreetse spordialaga tegelemise tulemuslikkust, spordialaga tegelevate inimeste arvu, spordiorganisatsiooni treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli tulemusi. Toetust antakse spordiklubidele, mis on spordialaliitude ja -föderatsioonide kaudu Eesti Olümpiakomitee liikmed ning mis tegelevad  Sillamäe  linnas aktiivselt  vähemalt üks aasta harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil.

Toetuste taotlusi   järgmiseks aastaks oodatakse   elektrooniliselt aadressile linnavalitsus@ sillamae.ee hiljemalt 1. novembriks 2021. a.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 1) põhikiri (esmataotlejal; korduvtaotlejal muudatuste korral);

 2) põhikirja sätestatud alusel kinnitatud järgmise aasta tegevuskava;

 3) loetelu jooksva kalendriaasta võistlustest ja spordiüritustest, kus spordiorganisatsioon on osalenud ja plaanib osaleda, viited osaletud võistluste tulemustest ja võistlusprotokollidest;

 4) kalenderplaan järgmise aasta võistlustest ja spordiüritustest;

 5) treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes rühmaga tegeleb;

 6) spordiorganisatsiooni juhi kinnitatud liikmete nimekiri, mis on koostatud lapsevanema või hooldaja digitaalallkirjastatud nõusolekute alusel;

 7) spordiorganisatsiooni juhi allkirjastatud õiend, kus on andmed iga treeneri kehtiva kutsetunnistuse kohta (sh viited Eesti spordiregistri andmetele);

8) treeningute läbiviimise kava, kus on märgitud treeningrühmade tase, treener(id), aeg ja koht.

Andekale sportlasele või meeskonnale toetuse taotluse aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt (linnavalitsus@sillamae.ee) jooksva aasta 1. detsembriks. 

Kesk 30, Sillamäe Linn * ☎ + (372) 397 40 77 * spordikompleks@gmail.com