Spordikompleks on suurim spordirajatis, mis koondab enda katuse alla erinevad spordialad.
Спортивный комплекс является крупнейшим спортивным сооружением, которое объединяет под своей эгидой различные виды спорта.

Kesk 30, Sillamäe Linn * ☎ + (372) 397 40 77 * spordikompleks@gmail.com

42 х 36 m;
kõrgus - 10m;
pealtvaatajate kohti 710